Algemene Voorwaarden & Bedenktijd

 

Dilemshop.nl (EYES 2 BE)
Rabobank: 1574.02.479
K.v.K.: 04083027
BTW: NL8200 28277 B01


1. Recht op ruilen en teruggave
U kunt alle artikelen die u hebt aangeschaft op Dilemshop.nl binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen aan ons retourneren (herroepingsrecht) naar het adres aangegeven onderaan uw factuur. De aankoop van artikelen wordt pas na afloop van deze 14 dagen definitief. Neemt u hierbij ook het bepaalde over het recht van teruggave onder punt 6 in acht. Houd er wel rekening mee dat de geleverde artikelen in het geval van ruilen of teruggave,  uitsluitend na controle in behandeling worden genomen. Indien u een aankoop wilt retourneren, dient u het 'Herroepingsformulier' volledig ingevuld op te sturen. Zie punt 6 voor meer informatie.


2. Levering/handelingskosten
Wij versturen de artikelen binnen Nederland via Postnl. De levertijd van een artikel bedraagt in de regel 2 tot 5 werkdagen vanaf de besteldatum. Het volgende bezorgingstarief wordt gehanteerd:

    Bij bestellingen onder de €115,= geleverd aan huis zijn de bezorgkosten € 3,95
    Bij bestellingen boven de €115,= geleverd aan huis zijn de bezorgkosten € 7,95

Bij de optie verzend methode kan er ook gekozen worden voor de optie “verzenden naar opticien” hier zijn geen bezorgkosten aan verbonden.


3. Prijzen
De prijzen vermeld op de site zijn van toepassing bij het moment van het bestellen van een artikel. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijk bepaalde BTW. De informatie die op deze internetsite wordt aangeboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van de artikelen.


4. Eigendomsvoorbehoud
De artikelen blijven eigendom van Dilemshop tot het volledige factuurbedrag door u is voldaan.


5. Bescherming van persoonsgegevens
De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van uw bestelling worden opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die met ons zijn gelieerd of bedrijven die een deel van onze dienstverlening uitvoeren. Dilemshop behoudt zich het recht voor om over de door u verstrekte gegevens een analyse uit te voeren en op basis van verkregen informatie een alternatieve betaalwijze aan te bieden. Over eventuele beslissingen en conclusies kan niet worden gecorrespondeerd. Uiteraard worden al uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen. Dilemshop zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.


6. Wettelijke informatie over het recht van teruggave
Heroepingsrecht

U kunt ontvangen artikelen, zonder opgaaf van reden, binnen 14 dagen aan ons retourneren (het zogenaamde herroepingsrecht). Deze termijn van 14 dagen gaat in op het moment dat de artikelen door u zijn ontvangen. Indien u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, dient u een volledig ingevuld 'Herroepingsformulier' in te zenden. Dit formulier is hieronder te downloaden. Stuur dit formulier naar het op uw factuur vermelde postadres of mail het naar info@dilemshop.nl. Indien u het formulier per post verstuurt is het plaatsen van een handtekening verplicht.

Het herroepingsrecht geldt uitsluitend wanneer u het product hooguit hebt gebruikt om te kunnen beslissen of u het wilt houden of niet. Het recht op herroeping geldt niet wanneer u handelt in beroep of bedrijf, of als de koop zaken betreft zoals bedoeld in artikel 7:46d lid 4 BW.

Wanneer u gebruik maakt van het herroepingsrecht, betalen wij u het volledige aankoopbedrag terug, inclusief de verzendkosten, voor zover deze in rekening zijn gebracht. Betaling geschiedt ná ontvangst van het (de) te retourneren product(en) of ontvangst van een verzendbewijs. Producten dienen binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst te worden geretourneerd. De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening.

Gevolgen van waardevermindering bij teruggave
Bij waardevermindering van het geretourneerde artikel kan door Dilemshop.nl worden besloten een deel van of het gehele bedrag niet te crediteren (terug te storten).  Waardevermindering van een artikel treedt op wanneer bij het retourneren van het artikel blijkt dat het beschadigd is, niet in de originele verpakking zit, of duidelijk is dat het gedragen is. Mocht er bij retourneren een waardevermindering van het artikel optreden, dan wordt u hierover via de e-mail geïnformeerd.

Download het Herroepingsformulier.


7. Garantie
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.


8. Toepasselijk recht
Op deze internetsite en deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. U dient de algemene voorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan. Indien u iets bij ons besteld gaan wij er vanuit dat u de voorwaarden gelezen heeft.